Adimen Aniztuak

Inteligencias Multiples

Gardnerrek, bere Adimen Anizkoitzetan, ezberdinak eta independenteak direla uste du, eta esan du adimen jakin batean maila altua lortzeak ez duela esan nahi gainerako adimenen maila bera lortzea.

Teoria horretatik abiatuta, ikasgeletan orain arte ikasgeletan egindako hezkuntza-proposamenak adimen linguistiko eta matematikoan oinarritu dira nagusiki. Entzumen-minusbaliatuen munduak, adibidez, argi utzi du jakintza ez dela nahitaez ahozko hizkuntzatzat hartzen; izan ere, hainbat estrategia erabili behar izaten dira, eta, beraz, ikasle guztiek beren burua barneratu ahal izango dute, eta errazagoa izango da beren motibazioa zereginean inplikatzea.

Zer proposamen egiten dugu gure ikastetxeetan?

Adimena modu horretan ulertzea, irakaskuntza-ikaskuntza prozesua ulertzeko moduarekin lotuta dago, irakaslearen eta ikasleen rolak egokitzeko moduarekin. Lehenengoak, aldi berean irakasten eta ikasten duen norbait bezala, prozesuan laguntzen duen pertsonak. Ikaslea subjektu aktibo gisa, prozesuaren pasibo ez izatea; berak ere irakatsi eta ikasten du, eta bere talentuak partekatzen ditu, proiektuak diseinatzen eta gauzatzen parte hartzen du.

Horrek, halaber, espazioak ulertzeko beste modu bat suposatuko du, familien presentzia ikasgelan, ikastetxearen interakzioa gizartearekin; ebaluazioa ulertzeko modu berri bat.

Karitateko Mesedetako ikastetxeetako ikastetxeak ziur gaude ikasgelan proposatzen diren esperientziek ahalik eta bizkorrena izan behar dutela, ikasle bakoitzak ahalik eta garapen maila altuena lor dezan.


volverPRIMARIA