IRAKURKETA-PLANA

Irakurtzeko gaitasuna hobetzeko eta ikasleen irakurtzeko ohitura garatzeko estrategien multzoa da gure irakurketa-plana. Helburua da norberaren hizkuntzan eta beste hizkuntza batzuetan hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako oinarrizko gaitasunak garatzen laguntzea.

Gainera, eduki, egitura eta formatu ugari ditu, arlo bakoitzeko edukiekin bat datozenak, jarraitutasunarekin arrakasta bermatzeko.

Antolaketa malgua izango du, irakasle guztien inplikazioa eta praktikan jartzea ahalbidetuko duena.

Ikastetxeko Irakurketa Plana ikasleen irakurtzeko gaitasuna hobetzera zuzenduta dago bereziki, eta hitzezko komunikaziorako, hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako gaitasuna garatzen laguntzen du; izan ere, ulermen-jarduerak beste hizkuntza-trebetasunekin lotuta daude eta elkarri eragiten diote: irakurri egiten da gero idazteko, irakurritakoari buruz hitz egiteko irakurtzen da, ahozko azalpen bat prestatzeko irakurtzen da... Halaber, irakasleen eta hezkuntza-komunitate osoaren irakurketaren inguruko praktika bideratzeko balio behar du.

PLANAREN HELBURUAK

Ikasleen irakurtzeko gaitasuna garatzeko, jarduera koordinatua eta programatua behar da. Hori dela eta, Ikastetxeko Irakurketa Planaren eginkizuna da eskola-erakundean irakurketaren tratamendua antolatzea eta artikulatzea, helburu argi eta zehatz batzuetatik abiatuta. Honako hauek lortu behar dira:

Testuei buruzko informazio espezifikoa ulertzeko eta lortzeko, haien esanahi orokorra ateratzeko, ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizteko, interpretatzeko eta formari zein edukiari dagokionez baloratzeko gai diren ikasleak.
Irakurketa plazeraren eta irakurtzeko ohituraren irismenaren arabera garatzeko gai diren ikasleak, bai eta eskola-adinaren ondoren horiek kontserbatzeko eta garatzeko gai direnak ere, adin txikienetatik irakurtzeko beharra piztuz eta familia-, gizarte- edo pertsona-estimulurik eza konpentsatuz.
Irakurtzeko gaitasuna hobetzeari esker, ahozko eta idatzizko komunikaziorako gaitasuna hobetzen duten ikasleak.
Irakurketa Plana gauzatzen parte hartzen duten irakasleak, beren arlotik irakurketa hobetzen laguntzeko.
Lankidetzan eta lankidetzan lan egiten laguntzea.
Irakurzaletasuna sustatzeko jarduerak programatzea, hainbat testu eta euskarri erabilita: ikastetxeko eta gelako liburutegia, jarduera osagarriak...

Gure irakurketa-planaren barruan, ikastetxean ez ezik, kanpoan ere irakurketaren abantailak sustatu nahi ditugu, bai entretenimendurako, ulermenerako eta eskaintzen digun guztirako, bai elkartasuna sustatzeko ere.
"Abian da Mercedariasen II. Edizioa letxtrura oparitzeko"

ESKOLAKO BISITAK