TITULARTASUNEKO TALDEA

AL SERVICIO DE TODOS

ZUZENDARITZA

 

Titulartasun Taldea kide anitzeko organoa da, eta bere gain hartzen ditu, nagusi orokorrak eskuordetuta, Karitateko Merkataritza Ospitaleen Kongregazioaren titulartasun-funtzioak Espainiako elkargoentzat.

Helburuak:

  • Ikastetxeetako hezkuntza-ildoa bultzatzea eta bermatzea, Karitateko Mertzedariar Ospitaleen Hezkuntza Proiektuaren arabera.

  • Karisma, hezkuntza-estiloa eta ikastetxeen jarraitutasuna bermatzea.

  • Ikastetxeen kudeaketa babestea, indartzea eta profesionalizatzea.

  • Erakunde titularrak eskuordetutako zentroen kudeaketaren alderdi zehatz batzuk bere gain hartzea.

Honako hauek osatzen dute:

 

Nagusi orokorra

Aurora Calvo Ruíz

 
Koordinatzaile nagusi titularra

Ángeles Miró Berenguer

 
Arlo pedagogikoa
Edurne Bilbao Ayo

 

 

Eremu ebanjeliko pastorala

Francisca Calvo Benítez

 

Kudeaketa ekonomikoaren arloa
José Lucindo Tejado Conejero
 
Aholkularitza juridikoa Lex

Javier Lacosta Guindano

Rebeca Lacosta Guindano

 

Zuzendaritza

Titulartasun taldea

HH. Mercedarias de la Caridad
C/ Néctar, 10
28022 MADRID