Hezkuntza emozionala

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Bullyinga edo cyber -bullyinga, alkoholaren edo substantzia estupefazienteen kontsumoa gero eta gazteagoetan, beste kultura batzuetako pertsonak onartzeko zailtasuna edo genero-indarkeria dira, besteak beste, norberarekin eta ikasgeletan gero eta sarriago hautematen diren gainerakoekin dituzten harremanen gabezien sintometako batzuk.

Bestalde, eskola-porrotak edo ikasteko zailtasunek egoera emozional negatiboak sortzen dituzte, ikaskuntza akademikoekiko interesik eza eraginez eta, kasu askotan, ikasgelan ikasteko giro desegokia sortzen duten jokabide disruptiboak eraginez, ikasleari konponbide zaileko espiral batean sartzea eraginez.

Horrek guztiak agerian uzten du premiazkoa dela gure ikasgeletako nerabeen kolektiboaren konpetentzia emozionala lantzea. Beren burua ezagutzea, nork bere burua onartzen eta zaintzen ikastea, beren gogo-aldarteak, sentimenduak eta emozioak identifikatzea, eta haiek identifikatzeko eta kudeatzeko estrategiak eskuratzea, arazo konplexu hori konpontzeko berme ez badira ere, gazte horiei bizitzako une konplexu batean laguntzeko modu bat dira, haurtzarotik gaztarora igarotzea, alegia.

Bestalde, Gardnerren Inteligentzia Anizkoitzaren teoriaren ekarpenak, baita Golemanen Adimen Emozionalarenak ere, agerian utzi dute pertsonen arteko harremanek eta pertsona barneko inteligentziak ikaskuntza-prozesuan duten garrantzia.

Beraz, gure ikastetxeetan Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan gure ikasleen eremu emozionala lantzea garrantzitsua dela uste bagenuen, are gehiago Bigarren Hezkuntzan, haien ongizate pertsonala oso lotuta baitago emozioen erregulazioarekin, asertibitatearekin, enpatiarekin eta arazoak konpontzeko modu gogoetatsuarekin.


volver SECUNDARIA